CENTAR NAVAK

Objekti i oprema

NAVAK objekti

imapper-image
pin-image
Garaža 1
pin-image
Perionica za automobile
pin-image
Glavna hala za prezantacije
pin-image
Hol i garderoba
pin-image
pin-image
Sale za prezentacije
pin-image
Učionice
pin-image
Perionica za automobile
pin-image
Šatorski paviljon

Garaža 1

Garaža 2

Glavna hala za prezentacije

Hol i garderoba

Perionica za automobile

Sale za prezentacije

Šatorski paviljon

TV studio

Učionice

Pored 2000 kvadratnih metara zatvorenog prostora, centar NAVAK raspolaže i sa zatvorenim garažama ukupnog kapaciteta 25 vozila, više otvorenih parkirališta ukupnog kapaciteta 300 vozila, zatvorenom perionicom za automobile, benzinskom stanicom sa dva točiona mesta i brzim punjačem za električna vozila.

Pristup objektu je moguć kroz glavnu i čak tri tehničke kapije. Celom površinom kompleksa se protežu električne i protivpožarne instalacije i prateća infrastruktura.

Duž glavnog pravca proteže se izdignut prirodni prostor za publiku kapaciteta 8000-10000 gledalaca.